IRC – Internet Relay Chat Daemon

04-03-2011

Słowa kluczowe :

irc deamon

IRCd, czyli z języka angielskiego – Internet Relay Chat daemon, to program współdziałający z serwerem IRC. Zdarza się, że niektóre wersje IRCd nie są zintegrowane z danym protokołem IRC (ponieważ istnieje kilka Continue reading “IRC – Internet Relay Chat Daemon” »