Netykieta

04-03-2011

Tagged Under :

netykieta

Netykieta (nazwa powstała w wyniku połączenia słowa net, czyli sieć i etykieta, czyli formy zachowania się) jest zbiorem najważniejszych zasad odpowiedniego zachowania w internecie. Netykieta jest jedynie wskazówką, jak należy się zachowywać w sieci (nie ma żadnej mocy prawnej), ale jej nagminne łamanie wiązać się może z ograniczeniami w korzystaniu z danych stron.

Netykieta została dostosowana do usług interaktywnych. Korzystając z IRC, komunikatorów, czatów oraz for dyskusyjnych na stronach WWW należy pamiętać, ze zakazane jest floodowanie, nagabywanie, używanie określonych znaków diakrytycznych (szczegóły opisane są w regulaminie określonego komunikatora). Bezwzględnie zakazane jest publikowanie za pośrednictwem internetu treści naruszających zasady współżycia społecznego, czyli takich które moga nakłaniać do samobójstwa, zbrodni, mają formę groźby, obrażają inne narodowości, rasy, religie. Niedozwolone są również komunikaty niecenzuralne, promujące alkohol i narkotyki oraz te ujawniające dane personalne osób postronnych.

Poza tym pamiętać należy o rozważnym używaniu HTML, wysłaniu załączników o małej objętości oraz oczywiście o poprawnym pisaniu, zgodnie z zasadami ortografii danego języka. Netykieta powstała po to, by usprawnić prowadzenie wszelkich dyskusji za pośrednictwem IRC lub innych opcji internetowych. Należy zatem docenić tę możliwości i dostosować się do panujących reguł. Łamanie zasadach szkodzi wszystkim, bo może doprowadzić do zablokowania danego komunikatora.

Skomentuj