Kanał IRC

04-03-2011

Tagged Under : ,

kanaly irc
Kanałem IRC nazywamy minimalnie jednego użytkownika, który odbiera komunikaty skierowane do tego kanału. Opisywany jest przez indywidualną nazwę, właściwości i osoby korzystające. Powstaje w momencie wejścia użytkownika (JOIN), a znika kiedy dany użytkownik wychodzi z kanału (PART) lub z IRC (QUIT).
Identyfikatorem kanału jest znak rozpoczynający nazwę, zwany prefiksem. Są to: & (kanał lokalny, istniejący tylko na jedynym serwerze, # (kanał globalny, istniejący na kilku serwerach),! (kanał globalny z ochroną), + (kanał lokalny bez trybów). Maksymalna wielkość nazwy to 50 znaków, nie można używać spacji oraz przecinka. Natomiast za pomocą trybów kanału dowiedzieć się można ile maksymalnie osób może z niego korzystać.
Bardzo łatwo można sprawdzić, kto jest założycielem kanału (z jęz. ang. channel creator), należy wpisać komendę /MODE !nazwa_kanału O. Jeśli pojawi się informacja No such nick/channel, wiadomo wówczas, że channel creator nie jest aktualnie na kanale. W tym wypadku, jeśli twórca wejdzie na kanał, nie będzie już rozpoznawany.
Z krótkiej nazwy korzystać (czyli !kanal) można wyłącznie na komendę JOIN (ale jedynie, kiedy istnieje wyłącznie jeden taki kanał) oraz na komendę LIST. Przy innych komendach należy podawać pełną nazwę kanału, razem z prefiksem.

Kanały IRC umożliwiają swobodną dyskusję między wszystkim osobami, znajdującymi się na danym kanale. Mogą służyć do uzyskania pomocy, rozwiązania nieścisłości w szerszym gronie użytkowników, poza tym można wspólnie pracować nad hasłami.

Skomentuj