IRC – Internet Relay Chat Daemon

04-03-2011

Tagged Under :

irc deamon

IRCd, czyli z języka angielskiego – Internet Relay Chat daemon, to program współdziałający z serwerem IRC. Zdarza się, że niektóre wersje IRCd nie są zintegrowane z danym protokołem IRC (ponieważ istnieje kilka wersji). Dzięki IRCd użytkownicy mogą w sieci IRC m.in. przyjmować i odbierać strumień informacji od każdej osoby będącej na tym samym kanale oraz aktualizować listę użytkowników i kanałów. Pierwsza wersja, napisana przez Jarkko Oikarinena w 1988 roku, posiadała wiele wad, co często doprowadzało do zawieszania się systemu. Rozwój IRC nastąpił od momentu pojawienia się IRCd 2.2+msa, który stworzyli Oikarinena i Markku Savela. W 1990 roku rozpoczęła działalność organizacja o nazwie EFnet, która wprowadziła pierwsze zasady, regulujące korzystanie z IRC (m.in. podłączanie serwerów do sieci). Nowa wersja IRCd 2.5 powstała już na zasadach EFnetu. Jej popularność wiązała się jednak z częstymi trudnościami przy logowaniu. W 1992 roku prowadzono prace nad kolejnym IRCd 2.7. Powstała nowa niezależna sieć zwana icru, w której po raz pierwszy zastosowano bramkę zwaną CSservice, dzięki której można zarządzać serwisami rejestrując się przez stronę WWW. Pojawienie się IRCd 2.8 było przełomowym wydarzeniem. Został on pozytywnie przyjęty przez wszystkie sieci IRC, a większość późniejszych wersji IRCd opierało się właśnie na nim. Nowością było wprowadzenie dłuższej, 16-znakowej nazwy kanałów i nicków, wprowadzono znak „#” jako wyróżnik zwykłych kanałów, „!” oznaczano szczególnie chronionych, a „&” kanały lokalne. Prócz programów, działających na licencji, pojawiły się różne hybrydy. Należą do nich np. UnrealIRCd (przydatny w przypadku małych sieci), IRCX oraz ConferenceRoom (używany przez bramki WWW).

Skomentuj